ODDZIAŁ UROLOGII I UROLOGII ONKOLOGICZNEJ W KROŚNIE WYKONUJE W SPOSÓB RUTYNOWY ZABIEGI METODĄ LAPAROSKOPOWĄ Z ZAKRESU RAKA NERKI.

Zabiegi laparoskopowe w zakresie nerki wykonujemy zarówno metodą wewnątrz jak zewnątrzotrzewnową. W przypadku częściowej resekcji nerki z odpowiednio dobranego dostępu (wewnątrz lub pozaotrzewnowego) przeprowadzamy z założeniem klipsa na tętnicę nerkową, czyli w niedokrwieniu.

W przebiegu operacji po wycięciu części nerki o charakterze zmiany nowotworowej, materiał przekazujemy do badania histopatologicznego śródoperacyjnego, tzw. „INTRA” celem określenia radykalności wykonanej operacji. Następnie miąższ nerki zszywamy lub lożę po usuniętym fragmencie pokrywamy specjalnym preparatem w formie rozkładanych płatków mających za zadanie wspomóc hemostazę.

Zabieg częściowej lub całościowej resekcji nerki metodą laparoskopową jest dla Pacjenta znacznie bezpieczniejszy niż w przypadku przeprowadzenia tożsamego zabiegu metodą klasyczną, tzw. otwartą. Za korzyść na rzecz laparoskopii przemawiają znacznie mniejsza utrata krwi przez Pacjenta w trakcie zabiegu, mniejsze obciążenie organizmu związane ze zredukowaną ingerencją w homeostazę i fizjologię człowieka. Po laparoskopii Chory szybciej powraca do zdrowia, można wcześniej rozpocząć skuteczną rehabilitację, jak również odczuwany ból jest znacznie mniejszy w porównaniu do metod klasycznych – przy zachowaniu tych samych efektów onkologicznych.

Wróc do strony głownej