O mnie

Najcenniejszą wartością dla mnie jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Z tego powodu wybrałem taką, a nie inną drogę – zawód lekarza. Zawód trudny, często wymagający poświęceń, ale przede wszystkim dający mi wiele osobistej satysfakcji. Tą wartością kieruję się również w mojej działalności społecznej. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu poznałem potrzeby mieszkańców naszego regionu oraz wiem, jak skutecznie działać, aby je zrealizować.

Moja działalność lekarska i społeczna jest moim powołaniem. Powołaniem do pomocy ludziom.

Urodziłem się 3 grudnia 1962 r. w Ćmielowie w województwie świętokrzyskim. Dzięki wartościom wyniesionym z domu rodzinnego, idea działania na rzecz drugiego człowieka oraz lokalnej społeczności była od zawsze silnie zakorzeniona w mojej naturze.

W roku 1988 ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, po czym podjąłem pracę w Szpitalu w Brzozowie najpierw jako młodszy asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej, a następnie na stanowisku Kierownika Oddziału Pomocy Doraźnej. W trakcie pracy zawodowej zdobywałem również specjalistyczną wiedzę z zakresu chirurgii ogólnej i urologii. Dzięki swojej pracy, w dniu 1 września 1997 r. zostałem powołany na stanowisko Zastępcy Ordynatora Oddziału Chirurgii w Brzozowie.

22 grudnia 1997 r. po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego zostałem zatrudniony na stanowisku Ordynatora Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Funkcję tę pełnię do tej pory. W tym czasie, podejmowałem wiele inicjatyw mających na celu stworzenie i zorganizowanie funkcjonowania Oddziału, poprawę jego warunków finansowych oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt.

Wraz z zespołem moich współpracowników wdrożyliśmy na naszym Oddziale najnowocześniejsze zabiegi urologiczne takie jak usunięcie pęcherza moczowego z utworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego, radykalna prostatektomia oraz wiele innych metod zarówno endoskopowych jak klasycznych.
W roku 2008 pozyskałem środki finansowe na zakup lasera do waporyzacji prostaty oraz zorganizowałem sympozjum naukowe z udziałem wielu sław urologicznych z całej Polski.
Od dnia 1.07.2008 r. jestem Konsultantem ds. Urologii dla Województwa Podkarpackiego.
Moja działalność nie ograniczała się nigdy jedynie do działalności zawodowej.

Przez 12 lat pełniłem funkcję radnego Powiatu Krośnieńskiego. W latach 1998 – 2002 byłem Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Rodziny. W kolejnej kadencji pełniłem obowiązki członka Komisji Zdrowia i Rodziny oraz Komisji Budżetu i Finansów, a w roku 2006 zostałem ponownie wybrany i powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, a także członka Komisji Transportu i Budownictwa oraz Komisji Zdrowia i Rodziny. Dzięki doświadczeniom zdobytym podczas pełnienia tych funkcji, wiem jak w praktyce funkcjonuje samorząd oraz jakie środki należy podjąć, aby skutecznie działać na rzecz rozwoju lokalnego środowiska.

Dzięki Państwa zaufaniu, w listopadzie 2010 roku zostałem wybrany na radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W latach 2010 – 2013 pełniłem w nim funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku oraz Przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą,Turystyki i Promocji. Jestem również członkiem Komisji Głównej oraz Komisji Ochrony Zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej.

Jestem żonaty i mam czworo wspaniałych dzieci i wnuka Jasia.

Wróc do strony głownej
X
15 Października
Idź na wybory,
TWÓJ GŁOS
ma znaczenie!