Aktywność społeczna

DARIUSZ SOBIERAJ
Lekarz medycyny, chirurg, specjalista urolog, specjalista organizacji i ochrony zdrowia. Kierownik Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Wojewódzki Konsultant z zakresu Urologii dla województwa podkarpackiego. Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Członek międzynarodowych Towarzystwa Naukowych; Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA). Wprowadza nowoczesne, innowacyjne techniki leczenia w naszym województwie.
Aktywny działacz społeczny m. in. radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV i V kadencji. W Sejmiku IV kadencji, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. W latach 2010-2013 i 2014 Wiceprzewodniczący Sejmiku.
Z powodzeniem łączy pracę zawodową z działalnością społeczną,  w których kieruje się mottem ”Dobro człowieka dobrem najwyższym”. Jako reprezentant świata medycznego dostrzega problemy publicznej służby zdrowia. Orędownik rozwoju innowacyjnej medycyny na Podkarpaciu, przyznania jak największej puli środków finansowych ze źródeł krajowych, samorządowych i funduszy unijnych na rozwój infrastruktury Szpitali z powiatu krośnieńskiego, brzozowskiego, jasielskiego i sanockiego. Prekursor i orędownik idei otwarcia zawodów medycznych i utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Z pasją łączy działalność zawodową i naukową ze sprawami społecznymi. Nadał impuls rozwojowi działań prewencyjnych w obszarze zdrowia publicznego na Podkarpaciu. Wspiera i prowadzi profilaktykę zdrowotną poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych dla osób w każdym wieku oraz organizowanie akcji informacyjnych dotyczących problemów zdrowotnych m. in. akcji „Zadbaj o swoje zdrowie!”. Zgodnie z hasłem „lepiej zapobiegać niż leczyć” uczula mieszkańców Podkarpacia na potrzebę badań profilaktycznych i wizyt kontrolnych u lekarzy.
Popularyzacja jego przesłań zawiera się w wielu działaniach, oto niektóre z nich:

• Organizacja podkarpackiej akcji promującej zdrowy styl życia i regularne badania profilaktyczne „Zadbaj o swoje zdrowie!” na terenie powiatów krośnieńskiego, brzozowskiego, jasielskiego i sanockiego.
• Konferencje w ramach ogólnopolskiej akcji „Zdrowie młodzieży” oraz „ Prostata na lata” z zakresu tematyki: „Zdrowe żywienie dzieci a choroby wieku dorosłego”, „Szkoła ma uczyć a nie tuczyć” oraz „Zwalczanie chorób nowotworowych”.
• Z zakresu zdrowia publicznego spektrum działania jest bardzo szerokie i przejawia się w aranżacji pogadanek o używkach, zdrowiu psychicznym, AIDS, HIV, a nawet urazowości w szkole.
• Zwraca szczególną uwagę na konieczność przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, do których zaliczamy cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, NTM oraz choroby nowotworowe o urologicznym podłożu.
• Promowanie zasad zmniejszających ryzyko występowania nowotworów.
• Kładzie nacisk na potrzebę zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia społeczno–kulturowego w społeczeństwie.

Dzięki swojemu zaangażowaniu doprowadził do zorganizowania cyklu Podkarpackich Warsztatów Endoskopowych, które promują wprowadzanie innowacyjnych technik medycznych w podkarpackich szpitalach oraz goszczą znamienitych polskich i ukraińskich specjalistów z zakresu medycyny. Spotkania te są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji dla liderów w dziedzinie laparoskopii urologicznej z lekarzami rodzinnymi oraz urologami z regionu. Propaguje i rozwija mało inwazyjne i bezpieczne techniki leczenia schorzeń onkologicznych w podkarpackiej służbie zdrowia. Jest gorliwym zwolennikiem poglądu, że „Pacjent, jego zdrowie i komfort psychiczno-fizyczny jest najważniejszy w leczeniu”.

Od 1998 r. biegły sądowy ds. urologii.