III Podkarpackie Warsztaty Endoskopowe – Szpital im. Jana Pawła II w Krośnie