Rozpoczęcie roku akademickiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

6 października odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów 1 roku medycyny, uruchomienie kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego to wielki krok dla rozwoju Uniwersytetu. W czasie rekrutacji kierunek ten szczycił się wysokim zainteresowaniem, przyjęto 140 kandydatów (70 na studiach stacjonarnych i 70 na niestacjonarnych). Medycyny będzie uczyć kadra profesorska z całej Polski. Studenci będą mogli odbywać praktyki w szpitalach wojewódzkich przekształconych w kliniki.