Otwarcie Kliniki Onkohematologii Dziecięcej przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie

Dnia czwartego września oficjalnie otwarto Klinikę Onkohematologii Dziecięcej przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2. Jest to wielki sukces, po 12 latach w Rzeszowie znów zaczęto leczyć nowotwory krwi u dzieci. Dotychczas pacjenci musieli jeździć do Lublina, Krakowa lub Warszawy, gdzie są najbliższe ośrodki oferujące takie leczenie.

Było to sporym problemem dla rodziców wielu dzieci, którzy poświęcali bardzo dużo swojego czasu i pieniędzy na dojazdy. Otwarcie Kliniki jest przede wszystkim zasługą radnych sejmiku kadencji 2010-2014, którzy stworzyli program eliminowania „białych plam” w opiece zdrowotnej na terenie Województwa Podkarpackiego. Do najpilniejszych potrzeb należało otwarcie neonatologii w Rzeszowie, alergologii dziecięcej i hematologii onkologicznej dla dzieci. Program ten po raz pierwszy został zaprezentowany w 2011 roku i konsekwentnie realizowany przez kolejne Zarządy Województwa. Gdy zapadały decyzje braliśmy pod uwagę dwie lokalizacje: Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie oraz Szpital Wojewódzki nr 2, ostatecznie zdecydowaliśmy o umiejscowieniu kliniki w Rzeszowie myśląc o tym, że będzie ona częścią kliniki pediatrii na nowo utworzonym kierunku lekarskim Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pierwotny koszt inwestycji to około 8 mln, natomiast całkowity koszt budowy oddziału onkohematologii oraz pracowni cytostatyków zamknął się w granicy 15 mln. Bez wydatnej pomocy samorządu Województwa Podkarpackiego nie byłoby tego sukcesu, tak jak bez naszego wsparcia, naszego jako samorządu, nie byłoby możliwe otwarcie kierunku lekarskiego. Wszystkim koleżankom i kolegom z Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kadencji 2010-2014 składam serdeczne podziękowania w imieniu pacjentów.

Dariusz Sobieraj
Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego