“Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna“

Św. Jan Paweł II

O mnie

Kilka słów o mnie i o mojej działalności

Najcenniejszą wartością dla mnie jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Z tego powodu wybrałem taką, a nie inną drogę – zawód lekarza. Zawód trudny, często wymagający poświęceń, ale przede wszystkim dający mi wiele osobistej satysfakcji. Tą wartością kieruję się również w mojej działalności społecznej. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu poznałem potrzeby mieszkańców naszego regionu oraz wiem, jak skutecznie działać, aby je zrealizować.

Moja działalność lekarska i społeczna jest moim powołaniem. Powołaniem do pomocy ludziom.

signatureDS

dariusz_sobierajUrodziłem się 3 grudnia 1962 r. w Ćmielowie w województwie świętokrzyskim. Dzięki wartościom wyniesionym z domu rodzinnego, idea działania na rzecz drugiego człowieka oraz lokalnej społeczności była od zawsze silnie zakorzeniona w mojej naturze.

W roku 1988 ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, po czym podjąłem pracę w Szpitalu w Brzozowie najpierw jako młodszy asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej, a następnie na stanowisku Kierownika Oddziału Pomocy Doraźnej. W trakcie pracy zawodowej zdobywałem również specjalistyczną wiedzę z zakresu chirurgii ogólnej i urologii. Dzięki swojej pracy, w dniu 1 września 1997 r. zostałem powołany na stanowisko Zastępcy Ordynatora Oddziału Chirurgii w Brzozowie.
22 grudnia 1997 r. po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego zostałem zatrudniony na stanowisku Ordynatora Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Funkcję tę pełnię do tej pory. W tym czasie, podejmowałem wiele inicjatyw mających na celu stworzenie i zorganizowanie funkcjonowania Oddziału, poprawę jego warunków finansowych oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt.

Wraz z zespołem moich współpracowników wdrożyliśmy na naszym Oddziale najnowocześniejsze zabiegi urologiczne takie jak usunięcie pęcherza moczowego z utworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego, radykalna prostatektomia oraz wiele innych metod zarówno endoskopowych jak klasycznych.
W roku 2008 pozyskałem środki finansowe na zakup lasera do waporyzacji prostaty oraz zorganizowałem sympozjum naukowe z udziałem wielu sław urologicznych z całej Polski.
Od dnia 1.07.2008 r. jestem Konsultantem ds. Urologii dla Województwa Podkarpackiego.
Moja działalność nie ograniczała się nigdy jedynie do działalności zawodowej.

Przez 12 lat pełniłem funkcję radnego Powiatu Krośnieńskiego. W latach 1998 – 2002 byłem Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Rodziny. W kolejnej kadencji pełniłem obowiązki członka Komisji Zdrowia i Rodziny oraz Komisji Budżetu i Finansów, a w roku 2006 zostałem ponownie wybrany i powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, a także członka Komisji Transportu i Budownictwa oraz Komisji Zdrowia i Rodziny. Dzięki doświadczeniom zdobytym podczas pełnienia tych funkcji, wiem jak w praktyce funkcjonuje samorząd oraz jakie środki należy podjąć, aby skutecznie działać na rzecz rozwoju lokalnego środowiska.

Dzięki Państwa zaufaniu, w listopadzie 2010 roku zostałem wybrany na radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W latach 2010 – 2013 pełniłem w nim funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku oraz Przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą,Turystyki i Promocji. Jestem również członkiem Komisji Głównej oraz  Komisji Ochrony Zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej.

Jestem żonaty i mam czworo wspaniałych dzieci i wnuka Jasia.

DARIUSZ SOBIERAJ
Lekarz medycyny, chirurg, specjalista urolog, specjalista organizacji i ochrony zdrowia. Kierownik Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Wojewódzki Konsultant z zakresu Urologii dla województwa podkarpackiego. Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Członek międzynarodowych Towarzystwa Naukowych; Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA). Wprowadza nowoczesne, innowacyjne techniki leczenia w naszym województwie.
Aktywny działacz społeczny m. in. radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV i V kadencji. W Sejmiku IV kadencji, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. W latach 2010-2013 i 2014 Wiceprzewodniczący Sejmiku.
Z powodzeniem łączy pracę zawodową z działalnością społeczną,  w których kieruje się mottem ”Dobro człowieka dobrem najwyższym”. Jako reprezentant świata medycznego dostrzega problemy publicznej służby zdrowia. Orędownik rozwoju innowacyjnej medycyny na Podkarpaciu, przyznania jak największej puli środków finansowych ze źródeł krajowych, samorządowych i funduszy unijnych na rozwój infrastruktury Szpitali z powiatu krośnieńskiego, brzozowskiego, jasielskiego i sanockiego. Prekursor i orędownik idei otwarcia zawodów medycznych i utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Z pasją łączy działalność zawodową i naukową ze sprawami społecznymi. Nadał impuls rozwojowi działań prewencyjnych w obszarze zdrowia publicznego na Podkarpaciu. Wspiera i prowadzi profilaktykę zdrowotną poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych dla osób w każdym wieku oraz organizowanie akcji informacyjnych dotyczących problemów zdrowotnych m. in. akcji „Zadbaj o swoje zdrowie!”. Zgodnie z hasłem „lepiej zapobiegać niż leczyć” uczula mieszkańców Podkarpacia na potrzebę badań profilaktycznych i wizyt kontrolnych u lekarzy.
Popularyzacja jego przesłań zawiera się w wielu działaniach, oto niektóre z nich:

• Organizacja podkarpackiej akcji promującej zdrowy styl życia i regularne badania profilaktyczne „Zadbaj o swoje zdrowie!” na terenie powiatów krośnieńskiego, brzozowskiego, jasielskiego i sanockiego.
• Konferencje w ramach ogólnopolskiej akcji „Zdrowie młodzieży” oraz „ Prostata na lata” z zakresu tematyki: „Zdrowe żywienie dzieci a choroby wieku dorosłego”, „Szkoła ma uczyć a nie tuczyć” oraz „Zwalczanie chorób nowotworowych”.
• Z zakresu zdrowia publicznego spektrum działania jest bardzo szerokie i przejawia się w aranżacji pogadanek o używkach, zdrowiu psychicznym, AIDS, HIV, a nawet urazowości w szkole.
• Zwraca szczególną uwagę na konieczność przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, do których zaliczamy cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, NTM oraz choroby nowotworowe o urologicznym podłożu.
• Promowanie zasad zmniejszających ryzyko występowania nowotworów.
• Kładzie nacisk na potrzebę zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia społeczno–kulturowego w społeczeństwie.

Dzięki swojemu zaangażowaniu doprowadził do zorganizowania cyklu Podkarpackich Warsztatów Endoskopowych, które promują wprowadzanie innowacyjnych technik medycznych w podkarpackich szpitalach oraz goszczą znamienitych polskich i ukraińskich specjalistów z zakresu medycyny. Spotkania te są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji dla liderów w dziedzinie laparoskopii urologicznej z lekarzami rodzinnymi oraz urologami z regionu. Propaguje i rozwija mało inwazyjne i bezpieczne techniki leczenia schorzeń onkologicznych w podkarpackiej służbie zdrowia. Jest gorliwym zwolennikiem poglądu, że „Pacjent, jego zdrowie i komfort psychiczno-fizyczny jest najważniejszy w leczeniu”.

Od 1998 r. biegły sądowy ds. urologii.

Działalność

INFORMACJE O MOJEJ DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I MEDYCZNEJ

Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej w Krośnie wykonuje w sposób rutynowy zabiegi metodą laparoskopową z zakresu raka nerki.

05
Lip
2019

Zabiegi laparoskopowe w zakresie nerki wykonujemy zarówno metodą wewnątrz jak zewnątrzotrzewnową. W przypadku częściowej resekcji nerki z odpowiednio dobranego dostępu (wewnątrz lub pozaotrzewnowego) przeprowadzamy z założeniem klipsa na tętnicę nerkową, czyli w niedokrwieniu. W przebiegu operacji po wycięciu części nerki o charakterze zmiany nowotworowej, materiał przekazujemy do badania histopatologicznego śródoperacyjnego, tzw. „INTRA” celem określenia radykalności wykonanej operacji. Następnie miąższ nerki zszywamy lub lożę po usuniętym fragmencie pokrywamy specjalnym preparatem w formie rozkładanych płatków mających za zadanie wspomóc hemostazę.

Zabieg częściowej lub całościowej resekcji nerki metodą laparoskopową jest dla Pacjenta znacznie bezpieczniejszy niż w przypadku przeprowadzenia tożsamego zabiegu metodą klasyczną, tzw. otwartą. Za korzyść na rzecz laparoskopii przemawiają znacznie mniejsza utrata krwi przez Pacjenta w trakcie zabiegu, mniejsze obciążenie organizmu związane ze zredukowaną ingerencją w homeostazę i fizjologię człowieka. Po laparoskopii Chory szybciej powraca do zdrowia, można wcześniej rozpocząć skuteczną rehabilitację, jak również odczuwany ból jest znacznie mniejszy w porównaniu do metod klasycznych – przy zachowaniu tych samych efektów onkologicznych

Radykalna prostatektomia laparoskopowa – Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej

05
Lip
2019

Zabiegi laparoskopowe w zakresie raka prostaty wykonujemy metodą zewnątrzotrzewnową. Po wytworzeniu przestrzeni roboczej z dostępu załonowego, przedpecherzowego zakładamy porty i wypreparowujemy prostatę włącznię z pęcherzykami nasiennymi i ewentualnie regionalnymi węzłami chłonnymi. Krwawienie zaopatrujemy przy pomocy klipsów typu „ Hemolock” lub klasycznie koagulacją. Stosujemy szew ciągły na zespolenie cewkowo- pęcherzowe.

Zabieg radykalnej prostatektomii metodą laparoskopową jest dla Pacjenta znacznie bezpieczniejszy niż w przypadku przeprowadzenia tożsamego zabiegu metodą klasyczną, tzw. otwartą. Za korzyść na rzecz laparoskopii przemawiają znacznie mniejsza utrata krwi przez Pacjenta w trakcie zabiegu, mniejsze obciążenie organizmu związane ze zredukowaną ingerencją w homeostazę i fizjologię człowieka. Po laparoskopii Chory szybciej powraca do zdrowia, można wcześniej rozpocząć skuteczną rehabilitację, jak również odczuwany ból jest znacznie mniejszy w porównaniu do metod klasycznych – przy zachowaniu tych samych efektów onkologicznych

Zabiegi laparoskopowe w szpitalu w Krośnie

25
Sty
2019

Krośnieński szpital wykonuje coraz więcej zabiegów urologicznych metodą laparoskopową. Zabiegi przy użyciu laparoskopu wykonywane są m.in. w przypadku usunięcia prostaty z powodu raka. Są one mniej inwazyjne, a przez to niosą ze sobą mniejsze ryzyko komplikacji. Zachęcam do obejrzenia materiału filmowego.

OnkoUrologia – Rak Nerki

19
Paź
2018
Sobieraj_uroonkologia

Medycyna

OSiągnięcia, porady, Publikacje, Gabinety

Osiągnięcia

Działalność w Towarzystwach Naukowych:

Okres Funkcja
2016 – obecnie Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych
2008 – obecnie Konsultant wojewódzki ds. urologii na terenie województwa podkarpackiego
2003 – obecnie Członek AUA Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego
2000 – obecnie Członek EUA Europejskiego Towarzystwa Urologicznego
2000 – 2007 Prezes Krośnieńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Członek Towarzystwa od 1988 roku
1999 Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej
1992 – obecnie Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego
1994 – 1997 Delegat Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie; Członek Komisji studiów medycznym i Podyplomowych oraz Komisji socjalnej
1996 – 2000 Członek Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Oddziału PTU
2000 – 2008 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Oddziału PTU
2008 – 2012 Wiceprezes Krakowskiego Oddziału PTU
2012 – obecnie Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału PTU

Działalność w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie:

Okres Funkcja
2013 – obecnie Rada Ordynatorów – Członek
1999 – 2004 Rada Szpitala – Członek (rozwiązana 2004)
1999 – 2007 Przewodniczący Komisji d.s jakości usług medycznych; obecnie – Członek
1999 – 2007 Członek Komisji ds. analiz zgonów
1999 – 2004 Członek Komisji ds. etyki i badań naukowych
1999 – obecnie Członek Komisji Akredytacyjnej
1998 – obecnie Biegły sądowy z zakresu Urologii

Działalność w ramach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Okres Funkcja
1997 Organizacja Oddziału Urologii w Szpitalu im. Jana Pawla II w Krośnie
2000 Organizacja Sesji Naukowej Krakowskiego Oddziału PTU. Utworzenie Pracowni ESWL
2002 Organizacja Sesji Naukowej Krakowskiego Oddziału PTU z okazji 100 – lecia Szpitala w Krośnie
2004 Organizacja Sesji Naukowej Krakowskiego Oddziału PTU
2008 I Podkarpackie Warsztaty Endoskopowe
2010 II Podkarpackie Warsztaty Endoskopowe
2013 III Podkarpackie Warsztaty Endoskopowe

Działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU)

Okres Funkcja
1994 Członek Komitetu Organizacyjnego XXIV Zjazdu PTU
2004 Członek Komitetu Organizacyjnego XXXIV Zjazdu PTU
1997 Członek Komitetu Organizacyjnego I Galicyjskich Spotkań Urologów
2000 Członek Komitetu Organizacyjnego II Galicyjskich Spotkań Urologów
2003 Członek Komitetu Organizacyjnego III Galicyjskich Spotkań Urologów

Działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Okres Funkcja
2014 Członek Komitetu Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Krosno Czerwiec 2014.

Nurty zainteresowań

Główne nurty zainteresowań

 • Urologia szczególnie w zakresie minimalnie inwazyjnych technik operacyjnych (laparoskopia, ureteroskopia giętka – RIRS, laseroterapia stercza, Nano Knife, inne)
 • Zdrowie publiczne
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie jednostkami służby zdrowia
 • Nowoczesne innowacyjne technologie w medycynie
 • Działalność publiczna

Centrum Medyczne Esculap

Centrum Medyczne ESKULAP – Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

 

Rejestracja od godziny 12:00 do 20:00, poniedziałek – piątek, nr telefonu: 13 43 152 38

Zapraszam Państwa do skorzystania z konsultacji lekarzy specjalistów z Centrum Medycznego Eskulap – Specjalistyczne Gabinety Lekarskie. Krościenko Wyżne ul. Kasztanowa 33 d.

W Centrum Medycznym funkcjonują następujące Poradnie:

 • Gabinet Urologiczny
 • Gabinet Neurologiczny
 • Gabinet Ortopedyczny
 • Gabinet Stomatologiczny
 • Gabinet Ultrasonograficzny
 • Gabinet USG transrektalnego
 • Pracownia Badań Urodynamicznych

Konsultacje i leczenie z zakresu urologii dorosłych i dzieci.
USG nerek, pęcherza moczowego, prostaty oraz pozostałych narządów jamy brzusznej.
USG moszny i jąder.
USG przezodbytnicze (dorectalne) – TRUS.
URF – uroflowmetria (badanie przepływu moczu).
Cystometria – badanie urodynamiczne pęcherza moczowego z profilometrią (badanie ciśnienia cewki moczowej).
Cystoskopia – badanie wziernikowe cewki moczowej i pęcherza moczowego u dorosłych i dzieci.
Biopsja prostaty pod kontrolą USG dorectalnego.

Porady Medyczne

Żylaki powrózka nasiennego

Mianem żylaków  powrózka nasiennego określamy patologiczne poszerzenie żył splotu wiciowatego a wi ęc  żył, którymi krew odpływa z moszny. Poszerzenie to spowodowane jest zaburzeniami w odpływie krwi , a przez to zwiększonym w nich ciśnieniem.  O ile u 10 latków nie obserwujemy tej patologii to w okresie dojrzewania występuje u 14-20 procent. Żylaki powrózka występują niemal zawsze po stronie lewej, co ma związek z anatomią i różnicami w ujściach lewej i prawej żyły jądrowej.

Żylaki powrózka nasiennego mają niekorzystny wpływ na jakość nasienia poprzez: zwiększenie temperatury w mosznie, zaburzeniach w produkcji testosteronu oraz akumulacji szkodliwych produktów przemiany materii.  U 70 % mężczyzn z żylakami II i III stopnia  stwierdzono zmniejszenie objętości  lewego  jądra.  Około 20% nastolatków z żylakami doświadczy w przyszłości problemów z płodnością. Po operacji podwiązania żylaków obserwowano poprawę parametrów nasienia.

Żylaki powrózka przebiegają w większości przypadków bezobjawowo, jedynie rzadko dając objawy bólowe. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie badania fizykalnego i USG z funkcją Doppler.

Wskazania do wykonania podwiązania żylaków powrózka nasiennego:

 • żylaki powrózka z mniejszym lewym jadrem
 • dodatkowe schorzenie jądra wpływające na płodność
 • obustronnie badalne żylaki
 • zaburzenia w spermiogramie( badanie mikroskopowe nasienia)u starszych nastolatków
 • żylaki objawowe (np. ból jądra)

Leczenie żylaków powrózka nasiennego jest operacyjne. Wykonuje się operację podwiązania żył nasiennych.

W ostatnich latach upowszechniła się technika laparoskopowego podwiązania żył jądrowych. Metoda ta polega na wprowadzeniu kamery do jamy brzusznej pacjenta poniżej pępka. Na ekranie monitora operator kontroluje przebieg zabiegu, który wykonywany jest dwoma dodatkowymi narzędziami wprowadzanymi przez osobne 5-cio i 10-cio milimetrowe nacięcia w podbrzuszu. W trakcie zabiegu do jamy brzusznej pacjenta podawany jest dwutlenek węgla pod ciśnieniem 10-15 mmH20 w celu polepszenia widoczności oraz zwiększenia przestrzeni  roboczej. Powiększenie uzyskane dzięki kamerze o wysokiej rozdzielczości pozwala na podwiązanie żył jądrowych z zaoszczędzeniem tętnicy jądrowej oraz naczyń chłonnych co jest trudne do wykonania w klasycznej operacji.  Zabieg trwa około pół godziny i jest przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym. Po zabiegu pacjent jest wypisywany do domu w pierwszej lub drugiej dobie po operacji po usunięciu drenu z otrzewnej.

Operacja laparoskopowa pozwoliła na skrócenie pobytu pacjenta w oddziale po operacji, zmniejszenia użycia leków p. bólowych.  Dzięki możliwości selektywnego podwiązania żył jądrowych rzadziej dochodzi  do powstania wodniaka jądra, który jest najczęstszym powikłaniem po operacji żylaków powrózka nasiennego.

Informacje na temat nietrzymania moczu – NTM

NTM dotyka 10 – 15 % społeczeństwa. Nietrzymanie moczu to problem medyczny, psychologiczny i społeczny. Dotyczy około 3 mln Polek w różnym wieku. Chociaż u ponad 90% z nich można tę dolegliwość wyleczyć, w wielu przypadkach nie są podejmowane działania terapeutyczne z uwagi na opór emocjonalny pacjentek związany z ujawnieniem problemu, trudności w znalezieniu odpowiedniej osoby, do której można się zwrócić o pomoc, a także z powodu braku dostępu do rzetelnych informacji o problemie i sposobie radzenia sobie z nim.

W związku z tym, że co druga kobieta chorująca na NTM oczekuje informacji na temat problemu właśnie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kontakt

CHCESZ O COŚ ZAPYTAĆ, NAPISZ

Eskulap Specjalistyczne Gabinety Lekarskie.
Krościenko Wyżne 38-422, ul. Kasztanowa 33D.
Rejestracja: poniedziałek – piątek od 12:00 do 20:00, nr telefonu: 13 43 152 38.

Dariusz Sobieraj – dr n. med. Chirurg Specjalista Urolog.
Godziny przyjęć: poniedziałek, środa, piątek, 16:00 – 20:00.

Daniel Pyrka – dr n. med. Ortopeda Traumatolog.
Godziny przyjęć: czwartek, 15:30 – 18:00.

Tomasz Marosz – lek. med. Neurolog.
Godziny przyjęć: środa, 15:30 – 18:00.

Beata Sobieraj – lek. stomatolog.
Godziny przyjęć: piątek, 16:00 – 19:00.


dr. n. med. Dariusz Sobieraj:

 • Konsultacje i leczenie z zakresu urologii dorosłych i dzieci.
 • USG nerek, pęcherza moczowego, prostaty oraz pozostałych narządów jamy brzusznej.
 • USG moszny i jąder.
 • USG przezodbytnicze (dorectalne) – TRUS.
 • URF – uroflowmetria (badanie przepływu moczu).
 • Cystometria – badanie urodynamiczne pęcherza moczowego z profilometrią (badanie ciśnienia cewki moczowej).
 • Cystoskopia – badanie wziernikowe cewki moczowej i pęcherza moczowego u dorosłych i dzieci.
 • Biopsja prostaty pod kontrolą USG dorectalnego.