“Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna“

Św. Jan Paweł II

O mnie

Kilka słów o mnie i o mojej działalności

Najcenniejszą wartością dla mnie jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Z tego powodu wybrałem taką, a nie inną drogę – zawód lekarza. Zawód trudny, często wymagający poświęceń, ale przede wszystkim dający mi wiele osobistej satysfakcji. Tą wartością kieruję się również w mojej działalności społecznej. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu poznałem potrzeby mieszkańców naszego regionu oraz wiem, jak skutecznie działać, aby je zrealizować.

Moja działalność lekarska i społeczna jest moim powołaniem. Powołaniem do pomocy ludziom.

signatureDS

dariusz_sobierajUrodziłem się 3 grudnia 1962 r. w Ćmielowie w województwie świętokrzyskim. Dzięki wartościom wyniesionym z domu rodzinnego, idea działania na rzecz drugiego człowieka oraz lokalnej społeczności była od zawsze silnie zakorzeniona w mojej naturze.

W roku 1988 ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, po czym podjąłem pracę w Szpitalu w Brzozowie najpierw jako młodszy asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej, a następnie na stanowisku Kierownika Oddziału Pomocy Doraźnej. W trakcie pracy zawodowej zdobywałem również specjalistyczną wiedzę z zakresu chirurgii ogólnej i urologii. Dzięki swojej pracy, w dniu 1 września 1997 r. zostałem powołany na stanowisko Zastępcy Ordynatora Oddziału Chirurgii w Brzozowie.
22 grudnia 1997 r. po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego zostałem zatrudniony na stanowisku Ordynatora Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Funkcję tę pełnię do tej pory. W tym czasie, podejmowałem wiele inicjatyw mających na celu stworzenie i zorganizowanie funkcjonowania Oddziału, poprawę jego warunków finansowych oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt.

Wraz z zespołem moich współpracowników wdrożyliśmy na naszym Oddziale najnowocześniejsze zabiegi urologiczne takie jak usunięcie pęcherza moczowego z utworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego, radykalna prostatektomia oraz wiele innych metod zarówno endoskopowych jak klasycznych.
W roku 2008 pozyskałem środki finansowe na zakup lasera do waporyzacji prostaty oraz zorganizowałem sympozjum naukowe z udziałem wielu sław urologicznych z całej Polski.
Od dnia 1.07.2008 r. jestem Konsultantem ds. Urologii dla Województwa Podkarpackiego.
Moja działalność nie ograniczała się nigdy jedynie do działalności zawodowej.

Przez 12 lat pełniłem funkcję radnego Powiatu Krośnieńskiego. W latach 1998 – 2002 byłem Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Rodziny. W kolejnej kadencji pełniłem obowiązki członka Komisji Zdrowia i Rodziny oraz Komisji Budżetu i Finansów, a w roku 2006 zostałem ponownie wybrany i powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, a także członka Komisji Transportu i Budownictwa oraz Komisji Zdrowia i Rodziny. Dzięki doświadczeniom zdobytym podczas pełnienia tych funkcji, wiem jak w praktyce funkcjonuje samorząd oraz jakie środki należy podjąć, aby skutecznie działać na rzecz rozwoju lokalnego środowiska.

Dzięki Państwa zaufaniu, w listopadzie 2010 roku zostałem wybrany na radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W latach 2010 – 2013 pełniłem w nim funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku oraz Przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą,Turystyki i Promocji. Jestem również członkiem Komisji Głównej oraz  Komisji Ochrony Zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej.

Jestem żonaty i mam czworo wspaniałych dzieci i wnuka Jasia.

DARIUSZ SOBIERAJ
Lekarz medycyny, chirurg, specjalista urolog, specjalista organizacji i ochrony zdrowia. Kierownik Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Wojewódzki Konsultant z zakresu Urologii dla województwa podkarpackiego. Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Członek międzynarodowych Towarzystwa Naukowych; Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA). Wprowadza nowoczesne, innowacyjne techniki leczenia w naszym województwie.
Aktywny działacz społeczny m. in. radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV i V kadencji. W Sejmiku IV kadencji, członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. W latach 2010-2013 i 2014 Wiceprzewodniczący Sejmiku.
Z powodzeniem łączy pracę zawodową z działalnością społeczną,  w których kieruje się mottem ”Dobro człowieka dobrem najwyższym”. Jako reprezentant świata medycznego dostrzega problemy publicznej służby zdrowia. Orędownik rozwoju innowacyjnej medycyny na Podkarpaciu, przyznania jak największej puli środków finansowych ze źródeł krajowych, samorządowych i funduszy unijnych na rozwój infrastruktury Szpitali z powiatu krośnieńskiego, brzozowskiego, jasielskiego i sanockiego. Prekursor i orędownik idei otwarcia zawodów medycznych i utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Z pasją łączy działalność zawodową i naukową ze sprawami społecznymi. Nadał impuls rozwojowi działań prewencyjnych w obszarze zdrowia publicznego na Podkarpaciu. Wspiera i prowadzi profilaktykę zdrowotną poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych dla osób w każdym wieku oraz organizowanie akcji informacyjnych dotyczących problemów zdrowotnych m. in. akcji „Zadbaj o swoje zdrowie!”. Zgodnie z hasłem „lepiej zapobiegać niż leczyć” uczula mieszkańców Podkarpacia na potrzebę badań profilaktycznych i wizyt kontrolnych u lekarzy.
Popularyzacja jego przesłań zawiera się w wielu działaniach, oto niektóre z nich:

• Organizacja podkarpackiej akcji promującej zdrowy styl życia i regularne badania profilaktyczne „Zadbaj o swoje zdrowie!” na terenie powiatów krośnieńskiego, brzozowskiego, jasielskiego i sanockiego.
• Konferencje w ramach ogólnopolskiej akcji „Zdrowie młodzieży” oraz „ Prostata na lata” z zakresu tematyki: „Zdrowe żywienie dzieci a choroby wieku dorosłego”, „Szkoła ma uczyć a nie tuczyć” oraz „Zwalczanie chorób nowotworowych”.
• Z zakresu zdrowia publicznego spektrum działania jest bardzo szerokie i przejawia się w aranżacji pogadanek o używkach, zdrowiu psychicznym, AIDS, HIV, a nawet urazowości w szkole.
• Zwraca szczególną uwagę na konieczność przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, do których zaliczamy cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, NTM oraz choroby nowotworowe o urologicznym podłożu.
• Promowanie zasad zmniejszających ryzyko występowania nowotworów.
• Kładzie nacisk na potrzebę zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia społeczno–kulturowego w społeczeństwie.

Dzięki swojemu zaangażowaniu doprowadził do zorganizowania cyklu Podkarpackich Warsztatów Endoskopowych, które promują wprowadzanie innowacyjnych technik medycznych w podkarpackich szpitalach oraz goszczą znamienitych polskich i ukraińskich specjalistów z zakresu medycyny. Spotkania te są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji dla liderów w dziedzinie laparoskopii urologicznej z lekarzami rodzinnymi oraz urologami z regionu. Propaguje i rozwija mało inwazyjne i bezpieczne techniki leczenia schorzeń onkologicznych w podkarpackiej służbie zdrowia. Jest gorliwym zwolennikiem poglądu, że „Pacjent, jego zdrowie i komfort psychiczno-fizyczny jest najważniejszy w leczeniu”.

Od 1998 r. biegły sądowy ds. urologii.

Działalność

INFORMACJE O MOJEJ DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I MEDYCZNEJ

Uroczyste nadanie tytułu doktora nauk medycznych

11
Gru
2016
dsc05180

 

dsc05180dsc05195dsc05193

 

 

Biopsja fuzyjna prostaty

11
Gru
2016

VI Podkarpackie Warsztaty Endoskopowe

11
Gru
2016
dsc_7362

25 listopada br. w krośnieńskim Szpitalu wykonano po raz pierwszy na Podkarpaciu, a także w całej południowo-wschodniej Polsce zabiegi biopsji fuzyjnej prostaty. Pokazowe biopsje zostały przeprowadzone przez dr n. med. Andrzeja Lewickiego z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie podczas VI Podkarpackich Warsztatów Endoskopowych. W trakcie warsztatów lek. Wojciech Tomkalski wygłosił wykład dotyczący raka prostaty i jego danych epidemiologicznych, zaś dr n. med. Andrzej Lewicki omówił biopsję gruczołu krokowego pod nadzorem fuzji obrazów rezonansu magnetycznego i TRUS w czasie rzeczywistym. Następnie lekarze, w tym ordynatorzy i kierownicy oddziałów urologii ze szpitali w regionie wzięli udział w dwóch zabiegach operacyjnych biopsji fuzyjnej prostaty. Podczas Konferencji dr n. med. Dariusz Sobieraj – Kierownik Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej podkreślał, że zastosowana metoda pozwala na nałożenie w czasie badania obrazu z rezonansu magnetycznego na obraz ultrasonograficzny.

Organizatorami wydarzenia byli: Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej krośnieńskiego Szpitala, a także Konsultant Wojewódzki ds. Urologii dla Województwa Podkarpackiego dr n. med. Dariusz Sobieraj. Wydarzenie było współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego, w ramach dotacji przeznaczonej na realizację programów zdrowotnych.

O tym wydarzeniu napisali także:

– Polskie Towarzystwo Urologiczne – „Zabiegi biopsji fuzyjnej prostaty na Podkarpaciu”

– nowiny24.pl – „W szpitalu w Krośnie wykonano pierwsze na Podkarpaciu zabiegi biopsji fuzyjnej prostaty”

 

dsc_7362 dsc_7357 dsc_7382 dsc_7376

Zabiegi przyszłości – nowoczesna diagnostyka raka prostaty

11
Gru
2016
dsc_7400

Pierwsze w południowo-wschodniej biopsje fuzyjne wykonano w ubiegłym tygodniu w krośnieńskim szpitalu. Jest to nowoczesna metoda diagnostyki raka prostaty pod kontrolą rezonansu magnetycznego

Rak gruczołu krokowego w Europie i USA jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem wśród mężczyzn. W Polsce jest na drugim miejscu pod względem zachorowalności a na trzecim pod względem umieralności. Jedną z wiodących metod rozpoznawania tego nowotworu w Europie Zachodniej jest biopsja fuzyjna stercza. Jak tłumaczy Dariusz Sobieraj, konsultant wojewódzki ds. urologii i szef oddziału urologii i urologii onkologicznej w szpitalu w Krośnie, metoda ta pozwala na nałożenie obrazu rezonansu magnetycznego na obraz ultrasonograficzny w czasie badania, a następnie na pobranie wycinków do oceny histopatologicznej z konkretnej zmiany podejrzanej o nowotwór. Zetknął się z nią podczas staży w klinikach w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Niestety. Procedura ta nie jest w Polsce powszechnie dostępna ze względu na brak odpowiedniej refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Otóż NFZ płaci za nią tyle samo, co za standardową, choć ta druga jest dużo tańsza.

O tym, na czym polega biopsja fuzyjna, jak ją wykonywać, dowiedzieli się lekarze urolodzy z całego Podkarpacia uczestniczący w VI Podkarpackich Warsztatach Endoskopowych zorganizowanych 25 listopada w szpitalu w Krośnie. – Co roku na warsztatach pokazujemy coś nowego i taka jest ich idea. W tamtym roku prezentowaliśmy możliwości leczenia pęcherza nadreaktywnego, a wcześniej choćby zabiegi laparoskopowe, czy przy użyciu lasera, które wchodziły w Polsce, a teraz są już wykonywane w wielu ośrodkach – wyjaśnia Dariusz Sobieraj, organizator warsztatów.

Biopsję fuzyjną w Polsce wykonuje regularnie jeden ośrodek – Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. W naszym województwie szpitale nie mają jeszcze odpowiedniego sprzętu. Jego koszt to 350-400 tys. zł. Potrzebny jest również dobrej klasy rezonans, USG i oprzyrządowanie. Jak mówi dr Sobieraj, o pieniądze na taki sprzęt warto się starać choćby z funduszy unijnych w ramach programów prozdrowotnych.

Podczas warsztatów, cztery biopsje fuzyjne (w tym dwie pokazowe) u pacjentów, u których stwierdzono zmiany ogniskowe w prostacie, przeprowadził dr Andrzej Lewicki z Oddziału Urologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

dsc_7400

W trakcie zabiegu można zrobić bardzo dokładne nakłucia. Nie działa się w tym przypadku w ciemno. Dokładnie można sprecyzować, gdzie są ogniska nowotworowe. – Jest to wstęp do dużej dyskusji, gdyż świat medyczny idzie w kierunku coraz bardziej minimalnie inwazyjnych metod. I taka jest właśnie przyszłość – twierdzi D. Sobieraj.

Andrzej Józefczyk

 

Medycyna

OSiągnięcia, porady, Publikacje, Gabinety

Osiągnięcia

Działalność w Towarzystwach Naukowych:

Okres Funkcja
2016 – obecnie Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych
2008 – obecnie Konsultant wojewódzki ds. urologii na terenie województwa podkarpackiego
2003 – obecnie Członek AUA Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego
2000 – obecnie Członek EUA Europejskiego Towarzystwa Urologicznego
2000 – 2007 Prezes Krośnieńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Członek Towarzystwa od 1988 roku
1999 Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej
1992 – obecnie Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego
1994 – 1997 Delegat Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie; Członek Komisji studiów medycznym i Podyplomowych oraz Komisji socjalnej
1996 – 2000 Członek Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Oddziału PTU
2000 – 2008 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Oddziału PTU
2008 – 2012 Wiceprezes Krakowskiego Oddziału PTU
2012 – obecnie Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału PTU

Działalność w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie:

Okres Funkcja
2013 – obecnie Rada Ordynatorów – Członek
1999 – 2004 Rada Szpitala – Członek (rozwiązana 2004)
1999 – 2007 Przewodniczący Komisji d.s jakości usług medycznych; obecnie – Członek
1999 – 2007 Członek Komisji ds. analiz zgonów
1999 – 2004 Członek Komisji ds. etyki i badań naukowych
1999 – obecnie Członek Komisji Akredytacyjnej
1998 – obecnie Biegły sądowy z zakresu Urologii

Działalność w ramach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Okres Funkcja
1997 Organizacja Oddziału Urologii w Szpitalu im. Jana Pawla II w Krośnie
2000 Organizacja Sesji Naukowej Krakowskiego Oddziału PTU. Utworzenie Pracowni ESWL
2002 Organizacja Sesji Naukowej Krakowskiego Oddziału PTU z okazji 100 – lecia Szpitala w Krośnie
2004 Organizacja Sesji Naukowej Krakowskiego Oddziału PTU
2008 I Podkarpackie Warsztaty Endoskopowe
2010 II Podkarpackie Warsztaty Endoskopowe
2013 III Podkarpackie Warsztaty Endoskopowe

Działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU)

Okres Funkcja
1994 Członek Komitetu Organizacyjnego XXIV Zjazdu PTU
2004 Członek Komitetu Organizacyjnego XXXIV Zjazdu PTU
1997 Członek Komitetu Organizacyjnego I Galicyjskich Spotkań Urologów
2000 Członek Komitetu Organizacyjnego II Galicyjskich Spotkań Urologów
2003 Członek Komitetu Organizacyjnego III Galicyjskich Spotkań Urologów

Działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Okres Funkcja
2014 Członek Komitetu Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Krosno Czerwiec 2014.

Nurty zainteresowań

Główne nurty zainteresowań

 • Urologia szczególnie w zakresie minimalnie inwazyjnych technik operacyjnych (laparoskopia, ureteroskopia giętka – RIRS, laseroterapia stercza, Nano Knife, inne)
 • Zdrowie publiczne
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie jednostkami służby zdrowia
 • Nowoczesne innowacyjne technologie w medycynie
 • Działalność publiczna

Centrum Medyczne Esculap

Centrum Medyczne ESKULAP – Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

 

Rejestracja od godziny 12:00 do 20:00, poniedziałek – piątek, nr telefonu: 13 43 152 38

Zapraszam Państwa do skorzystania z konsultacji lekarzy specjalistów z Centrum Medycznego Eskulap – Specjalistyczne Gabinety Lekarskie. Krościenko Wyżne ul. Kasztanowa 33 d.

W Centrum Medycznym funkcjonują następujące Poradnie:

 • Gabinet Urologiczny
 • Gabinet Neurologiczny
 • Gabinet Ortopedyczny
 • Gabinet Stomatologiczny
 • Gabinet Ultrasonograficzny
 • Gabinet USG transrektalnego
 • Pracownia Badań Urodynamicznych

Porady Medyczne

Żylaki powrózka nasiennego

Mianem żylaków  powrózka nasiennego określamy patologiczne poszerzenie żył splotu wiciowatego a wi ęc  żył, którymi krew odpływa z moszny. Poszerzenie to spowodowane jest zaburzeniami w odpływie krwi , a przez to zwiększonym w nich ciśnieniem.  O ile u 10 latków nie obserwujemy tej patologii to w okresie dojrzewania występuje u 14-20 procent. Żylaki powrózka występują niemal zawsze po stronie lewej, co ma związek z anatomią i różnicami w ujściach lewej i prawej żyły jądrowej.

Żylaki powrózka nasiennego mają niekorzystny wpływ na jakość nasienia poprzez: zwiększenie temperatury w mosznie, zaburzeniach w produkcji testosteronu oraz akumulacji szkodliwych produktów przemiany materii.  U 70 % mężczyzn z żylakami II i III stopnia  stwierdzono zmniejszenie objętości  lewego  jądra.  Około 20% nastolatków z żylakami doświadczy w przyszłości problemów z płodnością. Po operacji podwiązania żylaków obserwowano poprawę parametrów nasienia.

Żylaki powrózka przebiegają w większości przypadków bezobjawowo, jedynie rzadko dając objawy bólowe. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie badania fizykalnego i USG z funkcją Doppler.

Wskazania do wykonania podwiązania żylaków powrózka nasiennego:

 • żylaki powrózka z mniejszym lewym jadrem
 • dodatkowe schorzenie jądra wpływające na płodność
 • obustronnie badalne żylaki
 • zaburzenia w spermiogramie( badanie mikroskopowe nasienia)u starszych nastolatków
 • żylaki objawowe (np. ból jądra)

Leczenie żylaków powrózka nasiennego jest operacyjne. Wykonuje się operację podwiązania żył nasiennych.

W ostatnich latach upowszechniła się technika laparoskopowego podwiązania żył jądrowych. Metoda ta polega na wprowadzeniu kamery do jamy brzusznej pacjenta poniżej pępka. Na ekranie monitora operator kontroluje przebieg zabiegu, który wykonywany jest dwoma dodatkowymi narzędziami wprowadzanymi przez osobne 5-cio i 10-cio milimetrowe nacięcia w podbrzuszu. W trakcie zabiegu do jamy brzusznej pacjenta podawany jest dwutlenek węgla pod ciśnieniem 10-15 mmH20 w celu polepszenia widoczności oraz zwiększenia przestrzeni  roboczej. Powiększenie uzyskane dzięki kamerze o wysokiej rozdzielczości pozwala na podwiązanie żył jądrowych z zaoszczędzeniem tętnicy jądrowej oraz naczyń chłonnych co jest trudne do wykonania w klasycznej operacji.  Zabieg trwa około pół godziny i jest przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym. Po zabiegu pacjent jest wypisywany do domu w pierwszej lub drugiej dobie po operacji po usunięciu drenu z otrzewnej.

Operacja laparoskopowa pozwoliła na skrócenie pobytu pacjenta w oddziale po operacji, zmniejszenia użycia leków p. bólowych.  Dzięki możliwości selektywnego podwiązania żył jądrowych rzadziej dochodzi  do powstania wodniaka jądra, który jest najczęstszym powikłaniem po operacji żylaków powrózka nasiennego.

Informacje na temat nietrzymania moczu – NTM

NTM dotyka 10 – 15 % społeczeństwa. Nietrzymanie moczu to problem medyczny, psychologiczny i społeczny. Dotyczy około 3 mln Polek w różnym wieku. Chociaż u ponad 90% z nich można tę dolegliwość wyleczyć, w wielu przypadkach nie są podejmowane działania terapeutyczne z uwagi na opór emocjonalny pacjentek związany z ujawnieniem problemu, trudności w znalezieniu odpowiedniej osoby, do której można się zwrócić o pomoc, a także z powodu braku dostępu do rzetelnych informacji o problemie i sposobie radzenia sobie z nim.

W związku z tym, że co druga kobieta chorująca na NTM oczekuje informacji na temat problemu właśnie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wybory Parlamentarne 2015

Szanowni Państwo,
Szanowni Mieszkańcy Podkarpacia,

Całym swoim dotychczasowym, blisko 20 letnim, dorobkiem samorządowym udowadniałem, iż potrafię skutecznie łączyć pracę zawodową lekarza z działalnością społeczną, podejmowaną wpierw jako członek rady powiatu krośnieńskiego,  a następnie radny sejmiku wojewódzkiego. W każdą swoją aktywność angażuję się w stu procentach, wkładając swoją wiedzę, czas i wysiłek w rozwiązywanie problemów, z którymi zgłaszają się do mnie Mieszkańcy Podkarpacia oraz moi Pacjenci.  Wykonywanie zawodu lekarza pozwala mi wciąż, dzień po dniu, być blisko ludzi, wsłuchiwać się w potrzeby i problemy oraz szukać najlepszych rozwiązań, aby tym problemom przeciwdziałać.  Te doświadczenia w pracy z moimi Pacjentami są dla mnie bezcenne.

Jednakże, przyglądając się bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej i międzynarodowej naszego kraju uważam, iż Polska wymaga zmian, że należy podjąć wysiłek w zrealizowaniu rozwiązań mających na celu uzdrowienie systemu ochrony zdrowia, odbudowanie wiarygodności polskich instytucji publicznych i uzdrowienia polityki. Uważam, iż należy przyjąć na siebie odpowiedzialność za aktualną i przyszłą sytuację naszego kraju. Polityka nie może być środkiem do zrealizowania prywatnych celów, a powinna być sposobem zarządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. Podkreślał to również nasz wielki Rodak – Papież Jan Paweł II, który w liście z okazji 25. rocznicy I pielgrzymki do Ojczyzny, sformułował te znamienne słowa: Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. Dlatego podjąłem tę trudną decyzję i wyraziłem zgodę na kandydowanie w wyborach do Parlamentu z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W mojej opinii należy podjąć wysiłek odnowy naszego kraju  – dla dobra Polski, dla dobra Polaków, ale przede wszystkim, dla dobra Mieszkańców Podkarpacia. Politycy nie mogą utwierdzać Nas w przekonaniu, że nie da się przeprowadzić reform, znaleźć nowych sposobów rozwiązania problemów, z którymi borykamy się wszyscy od lat. Potrzeba jest odważnych, innowacyjnych decyzji oraz ambitnych planów, aby Polska zyskała impuls do dalszego rozwoju w każdej dziedzinie, nie tracąc swojej tożsamości społecznej, narodowej i religijnej w Unii Europejskiej.

Jeżeli zgadzacie się Państwo z moimi poglądami i zdecydujecie się poprzeć moją kandydaturę w wyborach parlamentarnym deklaruję, iż w Sejmie RP będę zajmować się problemami systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej, z położeniem szczególnego nacisku na podkarpacką służbę zdrowia, gdyż od wielu lat,  ze względu na swoją specjalizację medyczną i z racji pełnienia funkcji radnego wojewódzkiego, zajmuję się zdrowiem publicznym. Chciałbym również reprezentować społeczne i gospodarcze interesy Mieszkańców ziemi krośnieńskiej, brzozowskiej, jasielskiej i sanockiej gdyż uważam, iż popełniono wiele zaniedbań w zakresie rozwoju gospodarczego naszego regionu, a Mieszkańcy nie mieli w Parlamencie skutecznej reprezentacji.

Chciałbym również zadeklarować, iż nie porzucę swojej pracy lekarza tu, na miejscu w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie, na poczet ewentualnej funkcji parlamentarzysty. Tu zostanę, gdzie moje miejsce, przy rodzinie i pacjentach, którzy powierzyli mi swoje zdrowie.  Jeśli uzyskam mandat to oświadczam również, że będę posłem niezawodowym. Wyznaję zasadę, iż aby skutecznie reprezentować Państwa interesy należy być cały czas tu, na miejscu, blisko ludzi. Blisko ludzkich spraw. Chciałbym działać dla dobra Podkarpacia. Dla dobra Mieszkańców naszego regionu. Dla dobra Polski.
Pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z uszanowaniem
Dariusz Sobieraj
Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

sanok_zew_proofsanok_wew_proofulotka_front_proof ulotka_srodek_proof

Biuro Prasowe

Informacje dla prasy oraz materiały do pobrania

Szanowni Państwo, jeżeli zajdzie potrzeba otrzymania materiałów prasowych takich jak ulotki, banery w wyższej rozdzielczości, wówczas prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Kontakt

CHCESZ O COŚ ZAPYTAĆ, NAPISZ

Chciałbym serdecznie podziękować Wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych w 2010 i 2014 roku i obdarzyli mnie zaufaniem niezbędnym do pełnienia funkcji radnego wojewódzkiego. Przez okres tych 5 lat starałem się ze wszystkich sił godnie reprezentować Państwa głos w Sejmiku. W swojej działalności zawsze kierowałem się zasadą dobra Mieszkańców Podkarpacia i nikomu nie odmawiałem pomocy.

Jednakże, przyglądając się bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej i międzynarodowej naszego kraju uważam, iż Polska wymaga zmian, że należy podjąć wysiłek w zrealizowaniu rozwiązań mających na celu uzdrowienie systemu ochrony zdrowia, odbudowanie wiarygodności polskich instytucji publicznych i uzdrowienia polityki. Uważam, iż należy przyjąć na siebie odpowiedzialność za aktualną i przyszłą sytuację naszego kraju. Polityka nie może być środkiem do zrealizowania prywatnych celów, a powinna być sposobem zarządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. Z tych powodów podjąłem tę trudną decyzję i wyraziłem zgodę na kandydowanie w wyborach do Parlamentu z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Chciałbym zadeklarować, iż nie porzucę swojej pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie na poczet ewentualnej funkcji parlamentarzysty. Tu zostanę, gdzie moje miejsce, przy rodzinie i pacjentach, którzy powierzyli mi swoje zdrowie. Jeśli uzyskam mandat poselski to będę go pełnił społecznie, a nie zawodowo. Wyznaję bowiem zasadę, iż aby skutecznie reprezentować interesy moich wyborców muszę być cały czas tu, na miejscu, blisko ludzi. Blisko ludzkich spraw. Chciałbym działać dla dobra Podkarpacia. Dla dobra Mieszkańców naszego regionu. Dla dobra Polski.

Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną za pomocą poniższego formularza kontaktu, a także bezpośrednio podczas moich dyżurów społecznych, których terminy i miejsca można znaleźć tutaj.
Jestem otwarty na Państwa pytania, problemy, sugestie.